Waarvoor kan ik een urgentieverklaring krijgen?

Waarvoor wordt urgentie verleend?


Een urgentie kan voor verschillende zaken worden verleend. Hieronder de belangrijkste redenen voor het verstrekken van een urgentie voor sociale woningen:

1. medische gronden

2. gedwongen verlaten van de woning bij calamiteit

3. onbewoonbaarheid van de woonruimte

4. woonlasten

5. echtscheiding/beëindiging samenwoning, in combinatie met het hebben van minderjarige kinderen

6. geweld of bedreiging

7. bijzondere groepen

U kunt dus om verschillende redenen een urgentie verkrijgen. De meeste urgenties worden gevraagd voor wijziging van de gezinssituatie (echtscheiding, verbreken relatie) en op medische gronden. Per gemeente geldt vaak een afzonderlijk beleid voor wanneer de urgentie wordt verstrekt, en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. Zo kan het zijn dat de noodzaak van het verstrekken van de urgentie bij bijvoorbeeld gedwongen verkoop van een woning duidelijk is, maar dat op grond van de regels toch niet het juiste soort woning wordt verkregen op grond van het aantal mensen in uw huishouding. Ook een onjuiste beoordeling van mobiliteit kan leiden tot een onjuiste afwijzing van uw urgentie aanvraag.

Is uw urgentie afgewezen? Afhankelijk van wat uw specifieke situatie is, staan wij u graag bij in uw verweer. We checken de toepasselijke regels, bekijken uw medische informatie en informeren bij de betrokken instanties, zodat u een goede kans heeft op een heroverweging. Neem vrijblijvend contact op.


Lees: zonder urgentieverklaring steeds minder kans op een woning (2018)

            Jaren wachten op een sociale huurwoning2018


Urgentie aanvragen?

Hieronder treft u links met meer informatie over urgentie aanvragen bij de grootste gemeentes:


Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Eindhoven

Groningen