Spoedprocedures en beroep

Spoedzaken en beroep


Kunt u de uitslag van een bezwaarprocedure niet afwachten? In dringende gevallen kan een spoedprocedure noodzakelijk zijn. In dat geval kan een voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank. Dat geldt ook als u beroep instelt tegen een beslissing op bezwaar. Ook kunt u in beroep komen mochten uw bezwaren ongegrond verklaard worden. Ook als beroep is ingesteld, kan de rechter worden verzocht een voorlopig oordeel te vellen in uw zaak.

Voor een spoedprocedure geldt wel dat sprake moet zijn van dringende omstandigheden. Een rechter kan beoordelen of uw situatie zo ernstig is dat een uitkomst van bezwaar of beroep niet kan worden afgewacht, en dat uw belangen anders moeten worden gewogen. Een gemeente kan zo worden verplicht uw dossier opnieuw tegen het licht te houden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een spoedzaak of beroep? Neem dan contact met ons op.