urgentie afgewezen?

Neem contact op voor juridisch advies

Bel gratis

0800-2457826

Urgentie voor een andere woning niet verleend?


Als uw huidige woning niet meer geschikt voor u is, of u door omstandigheden niet beschikt over een goede woning kunt u een urgentie aanvraag indienen bij de gemeente. Daarmee kunt u voorrang krijgen voor sociale huurwoningen. Niet altijd wordt uw verzoek ook gehonoreerd. U ontvangt dan een schriftelijke afwijzing voor uw urgentie aanvraag, terwijl er wel sprake is van een groot belang voor uzelf.

Bij afwijzing van een aanvraag kunt u een heroverweging vragen. Dat kan in een bezwaarprocedure bij uw gemeente, of in voorkomende gevallen moet u zich wenden tot de urgentiecommissie, afhankelijk van hoe dit in uw woonplaats is geregeld. Vaak is het verstandig om juridische ondersteuning te zoeken. We staan u graag bij in uw verweer en bij een heroverweging. Belangrijke feiten worden vaak niet goed gewogen of over het hoofd gezien, en huisvestigingsbeleid wordt in veel gevallen niet juist toegepast.

Als u ondersteuning wilt bij een bezwaarprocedure, neem dan contact op met een van onze advocaten. In veel gevallen kan - afhankelijk van uw inkomen -ook pro deo rechtsbijstand worden verleend. Wij weten ook de weg voor spoedzaken bij alle betreffende rechtbanken.

Wilt u meer weten? Bel dan het gratis nummer 0800-2457826 of gebruik ons contactformulier. Alle gesprekken zijn uiteraard vrijblijvend.
Bel gratis

0800-2457826

https://uitspraken.rechtspraak.nl/rss/?zoekterm=urgentie%20huisvestingsverordening&zoektermveld=AlleVelden


"Mijn urgentie aanvraag werd op medische gronden afgewezen. Door juridische hulp heb ik uiteindelijk alsnog een geschikte woning gekregen"